De Gent Knights ondertekenden een charter waarop we verklaren open te staan voor mensen met een beperking.

Hoewel we momenteel geen capaciteit hebben om een eigen G-baseballteam op te richten of toernooien te organiseren, zetten we in de mate van het mogelijke toch ons beste beentje voor. We geven af en toe initiaties in die lijn en staan ook open voor inclusief baseballen, nl. dat mensen met een beperking, indien mogelijk, aansluiten bij onze ploegen. Dit laatste moet per situatie bekeken worden om te zien of het haalbaar is.

Onze inspiratiebron voor dit initiatief was het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Cb4-CwelOjg

Meer informatie via info@gentknights.be