Welkom bij baseball en softballclub Gent Knights! Om ervoor te zorgen dat iedereen een aangename en veilige sportomgeving ervaart, vragen wij alle leden en bezoekers om onderstaande huisregels te respecteren.

1. Respect:

 • Respecteer medesporters, trainers, bestuursleden, umpires, scoorders, tegenstanders, supporters en andere betrokkenen ten allen tijde.
 • Discriminatie, pesten en agressief gedrag worden niet getolereerd.
 • Houd de sportfaciliteiten en kleedkamers schoon en netjes. Afval zien we graag in de daarvoor  bestemde vuilnis- & asbakken.
 • Draag zorg voor het clubmateriaal
 • Een Gent Knight is niet alleen thuis een voorbeeld, maar ook op verplaatsing verwacht de club dat je dezelfde waarden en normen hanteert.

2. Alcohol en Drugs:

 • Het gebruik van alcohol en drugs is ten strengste verboden op de sportterreinen van de sportclub.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol of drugs worden niet toegelaten tot de sportfaciliteiten.
 • Rijden onder invloed wordt niet getolereerd. 
 • Het gebruiken, bezitten of dealen van soft- of andere drugs zijn totaal verboden. Indien wij dit vaststellen, kan de speler onmiddellijk uitgesloten worden uit de club.

3. Roken:

 • Roken is ten strengste verboden op de sportterreinen of in de gebouwen van de club.

4. Veiligheid:

 • Volg altijd de aanwijzingen op van de coaches, trainers en bestuursleden.
 • Draag de voorgeschreven veiligheidsuitrusting indien nodig. (Helm, schelp,…)
 • Meld blessures direct bij de betrokken trainer of begeleider.

5. Kledingvoorschriften:

 • Draag passende sportkleding en schoeisel.
 • Het dragen van teamkleding tijdens officiële wedstrijden is verplicht.
 • De teamkledij dient voor de wedstrijd proper te zijn.
 • De teamkledij mag bij aanvang van de wedstrijd geen ernstige schade vertonen.

6. Gebruik van de Faciliteiten:

 • De faciliteiten mogen enkel gebruikt worden op officiële trainingsmomenten tenzij er uitdrukkelijke toestemming gegeven is vanuit het bestuur.
 • De faciliteiten mogen enkel gebruikt worden door aangesloten leden tenzij toestemming gegeven is vanuit het bestuur of de coaching staff.

7. Verlies en Diefstal:

 • De sportclub is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

8. Naleving en Sancties:

 • Overtreding van deze huisregels kan leiden tot waarschuwingen, schorsingen of het intrekken van het lidmaatschap.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen bij ernstige overtredingen.

Slotopmerking:

Door lid te worden van BBSC Gent Knights ga je akkoord met dit huisreglement. Samen streven we naar een sportieve, inclusieve en respectvolle omgeving voor iedereen. Veel sportplezier!