Nieuwsbrief december 2018

Beste leden en sympathisanten,

Graag informeren we jullie in deze laatste nieuwsbrief van het jaar over enkele belangrijke zaken!

Veel leesplezier en alvast een fijn eindejaar gewenst.

ALGEMENE VERGADERING + NIEUWJAARSRECEPTIE

datum: zaterdag 12 januari 2019 om 18 uur

plaats: De Knoop Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg

op de agenda: terugblik op 2018 – vooruitblik op 2019 – verkiezing nieuw bestuur

VACATURES NIEUW BESTUUR

Op de algemene vergadering zal (anomiem) gestemd worden voor een nieuw bestuur.

Heb jij zin om actief mee te draaien in het nieuwe bestuur en je schouders onder onze club te zetten, laat dan voor eind december iets weten via voorzitter@gentknights.be of spreek één van de huidige bestuursleden aan.

Gezien de club blijft groeien en er dus ook steeds meer werk te verzetten is, zijn we op zoek naar mensen die onderstaande functies willen invullen.

Een nieuwe licentiemeester hebben we al gevonden 🙂

Voorzitter: staat in voor  de algemene organisatie en coördinatie van de club, clubmanagement, recrutering vrijwilligers, contacten met de federatie, …

Secretaris: staat in voor de communicatie binnen de club, verslaggeving bestuursvergaderingen, beheer van de centrale mailbox, sociale media, website, nieuwsbrief, foto’s, ledenlijst e.d.

Sportcoördinator: staat in voor het sportieve luik (competitie, scoorders, umpires, samenwerking met teamverantwoordelijken en coaches,…)

Penningmeester:  staat in voor de boekhouding, financiën, coördinatie evenementen, coördinatie kantine, subsidiedossiers, sponsoring, …

Logistiek verantwoordelijke: staat in voor het onderhoud gebouwen, afvalbeheer, communicatie externen, …

Materiaalbeheerder: staat in voor beheer en aankoop materiaal, uniformen, inventaris, merchandising,…

BINNENTRAININGEN

hieronder vinden jullie nog eens een overzicht van de binnentrainingen voor alle teams. Meer details ontvingen jullie via mail.

Nog even vermelden dat harde ballen NIET toegelaten zijn in de sportzalen!

Beeball: zondag 9 – 10.30u – topsporthal

Miniemen: zondag 9 – 10.30u – topsporthal

Kadetten: zaterdag 12 – 14u – Bourgoyen

Heren: zaterdag 14 – 16u – Bourgoyen

Dames: 16 – 18u – Bourgoyen (vanaf januari)

Recreanten:   16 – 18u – Bourgoyen (december) + 10 – 12u – sporthal St Gregorius Gentbrugge (vanaf januari)

LIDGELD 2019

Het nieuwe siezoen loopt van januari tem december 2019. Mogen wij dan ook vragen om het lidgeld zo snel mogelijk te betalen.

Niet betaald is niet verzekerd…

Alle info betreffende het lidgeld vinden jullie op onze website bij INFO/DOCUMENTEN/ INFO – INSCHRIJVINGEN – 2019.

Het formulier “aansluitingsaanvraag 2019” van VBSL zal op de website worden geplaatst van zodra we dit hebben ontvangen.

 

sportieve groeten,

het bestuur